Zorg zelf inkopen met een PGB

Wanneer u zorg ontvangt dan is er vaak een mogelijkheid om deze zorg zelf te regelen via een persoonsgebonden budget. Hoe regelt u dit en wat moet u hierover weten?

Verschillende wetten

U kunt vanuit verschillende wetten zorg ontvangen. U krijgt bijvoorbeeld thuiszorg als u tijdelijk ziek bent via de zorgverzekering, huishoudelijke hulp of begeleiding wordt vergoed vanuit de WMO door de gemeente en ook Jeugdhulp wordt door de gemeente toegekend.

Wanneer u blijvend 24 uurs zorg nodig heeft of u staat op de wachtlijst voor opname in een verpleeghuis dan krijgt u zorg vanuit de WLZ.
In principe wordt de zorg voor u geregeld en krijgt deze zorg “In Natura” zoals dat heet.

Eigen regie met een PGB

Wanneer u zelf de regie wilt hebben over uw zorg en zelf wil bepalen wie u wanneer komt helpen is het mogelijk om een pgb aan te vragen bij de verzekering, de gemeente of het zorgkantoor. Deze instanties gaan beoordelen of u in staat bent om een pgb te beheren en of u inderdaad betere zorg krijgt met een pgb. U moet daarvoor aan verschillende eisen voldoen

PGB-vaardig

In het verleden is er veel misbruik gemaakt van het pgb en daarom zijn de eisen strenger geworden. De instanties gaan bekijken of u helemaal goed begrijpt wat een pgb inhoudt, of u in staat bent om zelf zorgverleners in te huren, of er continuïteit is in de zorg, of u de kwaliteit van de zorg kunt controleren en of in staat bent de administratie bij te houden en begrijpt welke verplichtingen u aangaat met de zorgverleners.

Verschillende procedures

Voor alle drie de instanties zijn de procedures om een pgb aan te vragen verschillend. De zorgverzekering vraagt om een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 en kent over het algemeen niet heel gemakkelijk een pgb toe.

Bij de gemeente moet u aantonen dat u de zorg in natura niet geschikt is voor u en per gemeente kunnen er verschillende eisen gesteld worden aan de zorgverleners die u via pgb inhuurt. Ook de tarieven die vergoed worden verschillen per gemeente.

Het zorgkantoor beslist over een pgb in de wet langdurige zorg en geeft eigenlijk de meeste mogelijkheden voor een pgb.

Gewaarborgde hulp

Afhankelijk van het zorgprofiel wat u heeft moet er in de Wlz een gewaarborgde hulp zijn. Dat is een persoon die voor degene die de zorg krijgt, de budgethouder, het pgb gaat beheren en de zorgverleners aanneemt. Bij de meeste zorgkantoren is de eis dat de gewaarborgde hulp familie in de eerste of tweede graad moet zijn en vaak mag de gewaarborgde hulp geen zorgverlener zijn om belangenverstrengeling te voorkomen. Bij sommige zorgkantoren mag dit wel als de zorgverlener naaste familie is.

Wonen in een wooninitiatief

Bij veel particuliere woon- of ouder initiatieven wordt de zorg ook ingekocht via een pgb.U betaalt dan zelf huur voor de wooneenheid en het gehele budget voor de zorg wordt in pgb betaalt aan de instelling die de zorg levert. Soms kun u nog wel ergens anders bijvoorbeeld dagbesteding afnemen.

Omdat het budget van alle bewoners bij elkaar geteld wordt zijn dit soort initiatieven in staat om 24 uur per dag zorg te geven, iets wat u in een thuissituatie meestal niet geregeld krijgt met het beschikbare budget voor 1 persoon.

UItbetaling via SVB

Vroeger kreeg u bij een pgb een zak met geld gestort op uw rekening en moest u alles zelf regelen. Tegenwoordig betaalt de sociale verzekeringsbank namens u de zorgverleners uit. Dit wordt trekkingsrecht genoemd. Uiteraard is dit ingesteld om misbruik te voorkomen. De SVB beoordeelt de zorgovereenkomsten die u maakt met de zorgverleners. U accordeert de gewerkte uren en de SVB checkt dan weer of alles klopt en betaalt de zorgverlener uit.

Hulp bij het regelen van een PGB

Hoewel u in staat wordt geacht te weten wat een pgb inhoudt en moet begrijpen wat uw verplichtingen zijn, is het voor veel mensen heel ingewikkeld wat er precies moet gebeuren om een pgb op de juiste manier aan te vragen en op te starten.

U kunt hier hulp bij krijgen. Persaldo is een vereniging voor pgb houders die veel doet aan voorlichting en u ook daadwerkelijk helpt als u problemen heeft.

Een mantelzorgmakelaar weet hoe een pgb aangevraagd en opgestart moet worden. Heeft u vragen een pgb, wilt u weten of dit iets voor u is, of heeft u hulp nodig bij de aanvraag, mail of bel mij vrijblijvend en dan kijk ik wat ik voor u kan doen.

Saskia de Wit - Mantelzorgmakelaar

Heeft u vragen?

Neem direct contact
met mij op

Kennisbank