Op de wachtlijst voor een verpleeghuis of instelling

Staat u op de wachtlijst of wilt u naar een verpleeghuis? Per 1 januari 2021 is er het één en ander veranderd.

Moet of wilt u opgenomen worden in een verpleeghuis?

De wachtstatus bepaald hoe lang u moet wachten op uw plaats. Per 1 januari 2021 is hier het nodige in veranderd. Er zijn nu 4 verschillende wacht statussen en deze geven uw urgentie aan.

Opname in een verpleeghuis of instelling:

Om opgenomen te kunnen worden in een verpleeghuis hebt u een indicatie nodig voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) Deze kan aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het belangrijk dat deze op de juiste manier door een professional aangevraagd wordt zodat u de juiste indicatie krijgt met het juist zorgprofiel. Het zorgprofiel bepaalt namelijk het budget wat u krijgt en ook waar u geplaatst kunt worden.

U kunt hulp krijgen bij deze aanvraag van oa uw huisarts, wijkverpleegkundige of een mantelzorgmakelaar.

Wie bepaalt uw status?

Wanneer u een indicatie gekregen heeft kunt u aangeven in welke instelling u het liefste opgenomen wilt worden. Deze instelling gaat uw dossier beheren en is verantwoordelijk voor uw opname. Samen met u en uw familie wordt er gekeken hoe urgent een opname is. Is er bijvoorbeeld een crisis? Is het mogelijk dat u thuis zorg krijgt en daar veilig kunt blijven wonen of juist niet? Of misschien wilt u nog helemaal niet opgenomen worden en wilt u zo lang mogelijk thuis blijven met de benodigde zorg.

Dit zijn de 4 nieuwe wacht statussen:

1. Urgent plaatsen Uw situatie is ernstig

U moet zo snel mogelijk opgenomen worden. Bijvoorbeeld omdat er een crisis is. Of omdat u na een ziekenhuisopname niet meer terug kunt naar uw eigen huis. U verhuist zo snel mogelijk naar een verpleeghuis. Wanneer er een passende plaats komt dan moet u hier naar toe, ongeacht waar dit is. U kunt wel op de wachtlijst blijven voor de instelling van voorkeur en daar later naar verhuizen.

2. Actief plaatsen

Er is geen crisissituatie, maar uw situatie is zorgelijk. U heeft binnen een half jaar een kamer in een verpleeghuis nodig. Uw voorkeur voor een bepaald verpleeghuis telt zwaar mee, maar als daar geen plaats is, en ergens anders is wel een passende plaats, dan krijgt u deze andere mogelijkheid aangeboden. U mag zo’n aanbod één keer weigeren. Bij een tweede weigering wordt samen met u bekeken of uw wachtstatus nog wel klopt. Eventueel wordt deze aangepast.

3. Wacht op voorkeur

U woont thuis en u krijgt daar de zorg die u nodig heeft. U wilt binnen een jaar opgenomen worden dus er kan meer rekening worden gehouden met uw wensen. Gaat het toch langer duren? Dan neemt de zorgaanbieder contact met u op om te kijken of u naar status 2 moet. Uw wens is hierbij het belangrijkste. Krijgt u een aanbod, dan mag u één keer weigeren. Bij een tweede weigering wordt samen met u bekeken of uw wachtstatus nog wel klopt. Eventueel wordt deze aangepast. U bouwt met deze status een wachttijd op voor de instelling van uw voorkeur.

4. Wacht uit voorzorg

U woont thuis en u wilt nog niet worden opgenomen. U heeft al wel een indicatie voor de Wet langdurige zorg. U krijgt thuis de zorg die u nodig heeft, maar uit voorzorg wilt u toch op de wachtlijst staan. Het verpleeghuis van uw voorkeur weet dan dat u een keer aan de beurt wilt komen, maar u bouwt geen wachttijd op.
Er wordt regelmatig contact met u opgenomen om te bekijken of de situatie gewijzigd is en er wel een wens is om opgenomen te worden.

Klopt uw wachtstatus nog?

Het belangrijk om te checken of u de juiste wachtstatus heeft. Ook kan de situatie tussendoor ineens veranderen en het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de zorgaanbieder zodat u niet onnodig langer moet wachten op een plaats in een verpleeghuis.

Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie? U kunt mij altijd vrijblijvend bellen om even te overleggen en samen te kijken naar de mogelijkheden.

Saskia de Wit - Mantelzorgmakelaar

Heeft u vragen?

Neem direct contact
met mij op

Kennisbank