Eigen bijdrage Wet langdurige zorg

Zodra u een indicatie krijgt voor de Wet langdurige zorg moet u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gaan betalen. Wat moet u daarover weten?

De zorg betaalbaar houden:

Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd zodra u aanspraak maakt op de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze indicatie heeft u nodig als u in een verpleeghuis gaat wonen of thuis intensieve langdurige zorg nodig heeft.

Lage bijdrage:

Zolang u thuis woont en daar zorg krijgt, betaalt u de zogenaamde lage eigen bijdrage. Dit komt omdat het wooncomponent uit de Wlz niet gebruikt wordt, u betaald namelijk uw eigen woonlasten. Dit geldt ook voor de situatie wanneer u op PGB basis in een particulier woon initiatief woont en daar zelf uw huur betaald. Ook dat wordt gezien als “thuis wonen”

Wanneer u thuis woont en zorg ontvangt in een zogenaamde MPT vorm, dan wordt er ook nog de zogenaamde MPT korting toegepast.

De hoogte van de eigen bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK. Bij de lage eigen bijdrage telt uw inkomen als zwaarste component.

Voor 2021 is de maximale lage eigen bijdrage ongeveer € 900,- per maand en inclusief de MPT korting ongeveer € 750,-

Hoge bijdrage:

Wanneer u in een verpleeghuis woont en dus het complete WLZ pakket aan zorg krijgt, inclusief wonen en de maaltijdvoorziening betaalt u de hoge eigen bijdrage. Deze kan oplopen tot ongeveer € 2470,- per maand. De eerste 4 maanden van uw verblijf betaalt u nog wel de lage bijdrage.

Voor de berekening van de hoge eigen bijdrage gaat naast uw inkomen ook uw vermogen zwaarder mee tellen. Een eigen woning gaat na 2 jaar meetellen voor de berekening, wanneer de woning verkocht wordt telt hij uiteraard wel meteen mee als vermogen.

Uitzonderingen:

Wanneer u in een verpleeghuis woont maar uw partner woont nog thuis, dan betaalt u de lage eigen bijdrage. Uw thuiswonende partner heeft namelijk nog wel woonlasten.
Samenwonende ouders en kinderen, ook op latere leeftijd worden niet gezien als een partners. Samenwonende broers/zussen wel.

Let op:

Wanneer uw partner naar een verpleeghuis verhuist dan krijgt u van de SVB de mogelijkheid om te worden geregistreerd als duurzaam gescheiden in plaats van gehuwd. Dit heeft een aantal gevolgen. Het goede nieuws is dat uw AOW stijgt, u krijgt dan namelijk beiden een AOW voor alleenstaanden ipv voor gehuwden, en dit zorgt ervoor dat u gezamenlijk 40% meer AOW krijgt.

Maar let op, want dit betekent dat uw partner in het verpleeghuis ook als alleenstaand wordt beschouwd en dús in plaats van de lage nu de hoge eigen bijdrage moet gaan betalen. Daarnaast wordt deze bijdrage alleen berekent over het inkomen van uw partner. Als hij of zij degene is die bijvoorbeeld een hoog pensioen heeft, dan kan dit heel nadelig uitpakken.

Verder heeft het ook een aantal gevolgen voor uw belasting aangiften en eventuele huur- of zorgtoeslagen.
Denk dus goed na en laat u adviseren vóór u besluit u als duurzaam gescheiden te laten registreren bij de SVB. In principe is het niet meer terug te draaien. Omdat zoveel mensen nadeel ondervinden van deze beslissing is er sinds kort de mogelijkheid het nog één keer aan te passen!
Wanneer het voor u wel gunstig is en u past het aan, dan moet u het zelf doorgeven aan het CAK. Doet u dit niet dan kunt u een flinke naheffing krijgen van de eigen bijdrage.

U ontvangt geen of weinig zorg:

Heel soms is er alleen een WLZ indicatie om op de wachtlijst van een instelling te staan en ontvangt u in de thuissituatie geen zorg. In dat geval hoeft u ook geen eigen bijdrage te betalen. U krijgt vaak wel een rekening van het SVB maar daar kunt u bezwaar tegen maken. Wanneer u geen of heel weinig zorg ontvangt, minder dan 20 uur per maand, dan betaalt u een eigen bijdrage van € 24,40 per maand

De regels en mogelijkheden zijn ingewikkeld en kunnen grote gevolgen hebben. Een mantelzorgmakelaar is van deze regels op de hoogte en kan u uitleggen wat voor u de beste optie is.

U kunt mij altijd vrijblijvend bellen om even te overleggen en samen te kijken naar de mogelijkheden.

Saskia de Wit - Mantelzorgmakelaar

Heeft u vragen?

Neem direct contact
met mij op

Kennisbank