Ik help het ziekteverzuim als gevolg van mantelzorg terug te dringen

20% van de werknemers is ook mantelzorger. De helft hiervan ervaart problemen bij het combineren van deze zorgtaken en hun baan. Ik kan de mantelzorgers in uw bedrijf in kaart brengen en kijken wat er mogelijk is om de mantelzorgers te ontlasten om zo het ziekteverzuim terug te dringen.

De combinatie van werk en mantelzorg leidt tot ziekteverzuim

Werknemers melden meestal niet dat zij ook mantelzorger zijn. Het zijn vaak de mensen die regelmatig te laat komen omdat ze eerst nog even langs hun zieke ouder moeten. Zij voeren vaak telefoongesprekken met zorgverleners of instanties onder werktijd. Nemen regelmatig verlofdagen en vakantie op i.v.m. de zorgtaken die ze hebben. Komen hierdoor niet tot rust en uiteindelijk kunnen ze overbelast raken en zich ziek melden.

In veel bedrijven is ziekteverzuim een groot probleem. Ziekteverzuim kost veel geld en door het verzuim worden de overige collega’s extra belast wat leidt tot nog meer ziekteverzuim; een vicieuze cirkel.

Mantelzorgers zijn vaak niet goed in beeld bij werkgevers

Veel werkgevers weten niet wie er naast zijn baan ook mantelzorger is. Dit aantal wordt vaak onderschat. De meeste mantelzorgers melden pas aan hun werkgever dat zij mantelzorger zijn op het moment dat zij hun zorgtaken en hun werk niet meer kunnen combineren; dus eigenlijk wanneer het te laat is.

Steeds vaker is er sprake van ziekteverzuim door overbelasting als gevolg van factoren die niet alleen aan de werksituatie liggen. Mantelzorg verlenen is één van die factoren. Door de vergrijzing zal dit in de toekomst alleen maar toenemen.

Wat is er nodig?

Als Mantelzorgmakelaar inventariseer ik wat er nodig is om de overbelaste werknemer te ontlasten in zijn zorgtaken. Dit doe ik door bijvoorbeeld professionele zorg in te zetten en dit ook daadwerkelijk te regelen. Anderzijds kijk ik wat er mogelijk is om het werk beter af te stemmen op de zorgtaken en de communicatie daarover met de werkgever en collega’s te verbeteren.

Ik ben goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving op het gebied van zorg, welzijn en werken en ik heb kennis van de mogelijkheden in de regio en contacten bij verschillende organisaties.

Daarnaast kan ik ook adviseren hoe het bedrijf een Mantelzorgvriendelijk beleid kan voeren. Hierdoor kan zelfs de problematiek van overbelasting door zorgtaken voorkomen worden.

Terugdringen ziekteverzuim

Waarom Mantelzorg Goed Geregeld:

Ik ben al meer dan 20 jaar zelfstandig ondernemer. Daarnaast heb ik ervaring als mantelzorger en weet ik als geen ander hoe de zorgtaken je werk en je energie kunnen belemmeren. Ik ben creatief en zoek verbinding. Ik probeer oplossingen te vinden waarmee iedereen verder kan.

Erkenning en hulp voor mantelzorg voorkomt ziekteverzuim. U krijgt er als werkgever een energieke en loyale werknemer voor terug!

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden?

Saskia de Wit - Mantelzorgmakelaar

Heeft u vragen?

Neem direct contact
met mij op

Kennisbank