Waardering en vergoedingen voor de mantelzorger

Nederland telt ongeveer 5,5 miljoen mantelzorgers. De meeste van hen weten niet dat er voor hen een aantal vergoedingen en tegemoetkomingen mogelijk zijn. Wat wordt er vergoed?

Mantelzorgvergoeding via de ziektekostenverzekering:

De basisverzekering vergoedt ergotherapie en psychotherapie via de GGZ. Een ergotherapeut geeft bijvoorbeeld advies over hulpmiddelen of over hoe u rug- en nekklachten voorkomt. Mantelzorg kan zwaar zijn en wanneer u daarin vast loopt kan een psycholoog u helpen daarmee om te gaan.
Daarnaast zijn er vaak verschillende vergoedingen mogelijk vanuit de aanvullende verzekeringen: Cursussen voor mantelzorgers. Tegemoetkoming voor het lidmaatschap van Per Saldo of patiëntenverenigingen. Een mantelzorgmakelaar die regeltaken van u overneemt.
Veel verzekeringen bieden ook respijtzorg: lees daarover meer in mijn andere artikel. Hiermee kunt u ontlast worden in uw zorg. Vaak zijn hier contracten voor met organisaties als de Mantelaar of Saar aan Huis.

Gemeente:

Gemeenten krijgen een budget voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Zij mogen dit naar eigen inzicht inzetten. Sommige gemeenten vergoeden de reiskosten voor mantelzorgers in de bijstand. In een aantal gemeenten kunt u voordelig parkeren in de buurt van degene waarvoor u zorgt. Veel gemeenten hebben ook een mantelzorgwaardering voor mantelzorgers die meer dan 8 uur per week mantelzorg geven. Vaak is dat een financiële vergoeding of een waardebon. Op de website van de gemeente waar u woont vindt u meer informatie over de mogelijkheden en procedures in uw gemeente.

Meereizen in het openbaar vervoer

met de OV-Begeleiderskaart  kunt u gratis meereizen met degene voor wie u zorgt. U kunt in aanmerking komen voor deze kaart als uw naaste epilepsie heeft, een visuele beperking, een psychische aandoening of een ernstige loopbeperking. Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op www.ovbegeleiderskaart.nl.

Zorgkosten aftrekbaar van de belasting:

Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij u in huis woont, dan kunt u de zorgkosten voor deze persoon misschien aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hier bijvoorbeeld om zorgkosten voor uzelf en/of uw (fiscale) partner en om zorgkosten voor inwonende kinderen, ouders, broers en zussen, die van uw zorg afhankelijk zijn. Vooral bij lagere inkomens kan deze aftrek financieel erg aantrekkelijk zijn.

Dubbele kinderbijslag:

Als u een ernstig ziek of gehandicapt kind heeft dat nog thuis woont, kunt u aanspraak maken op dubbele kinderbijslag. De aanvraag hiervoor doet u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voorwaarde is dat uw kind intensieve zorg nodig heeft. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) toetst dit. Het advies van het CIZ hoeft u niet zelf aan te vragen. De Sociale Verzekeringsbank schakelt na uw aanvraag automatisch het CIZ in.

Als u al dubbele kinderbijslag krijgt en uw inkomen is minder dan een bepaald bedrag per jaar, kunt u nog een extra tegemoetkoming krijgen. Dat is elk jaar een vast bedrag. Meer informatie vindt u via de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Tenslotte:

Dit zijn een aantal mogelijkheden voor tegemoetkomingen waar u als mantelzorger gebruik van kan maken. Er is veel mogelijk om de juiste ondersteuning voor u als mantelzorger te krijgen.

Als mantelzorgmakelaar ben ik op de hoogte van deze mogelijkheden en heb ik veel contacten. Wilt u weten wat er voor u mogelijk is om ontlast te worden en zo een betere balans te krijgen tussen uw privé leven en de mantelzorg?

Bel of mail mij dan eens vrijblijvend om te overleggen en samen te kijken naar de mogelijkheden.

Saskia de Wit - Mantelzorgmakelaar

Heeft u vragen?

Neem direct contact
met mij op

Kennisbank